BWMS LeesGreen LS-500

SPECIFICATIONS

Model:        LS – 500

Công suất định mức:  500 m3/h

Dải công suất: 250 ~ 500 m3/h

Công suất điện:  50 kW

Khối lượng: 2.4 Tấn