Trở lại: ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DẰN BWMS LeesGreen

BWMS LeesGreen LS-500

Print
Description

SPECIFICATIONS

Model:        

 LS - 500

Công suất định mức: 

 500 m3/h

Dải công suất:

 250 ~ 500 m3/h

Công suất điện: 

 50 kW

Khối lượng:

 2.4 Tấn