Trở lại: ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DẰN BWMS LeesGreen

BWMS LeesGreen LS-150

Print
Description

SPECIFICATIONS

Model:       

  LS - 150

Công suất định mức: 

 150 m3/h

Dải công suất: 

 20 ~ 150 m3/h

Công suất điện: 

 18 kW

Khối lượng:

 1.1 Tấn