BWMS LeesGreen LS-850

SPECIFICATIONS

Model: LS – 850

Công suất định mức: 850 m3/h

Dải công suất:  500 ~ 850 m3/h

Công suất điện:  74 kW

Khối lượng:  3.0 Tấn