BWMS LeesGreen LS-250

SPECIFICATIONS

Model:   LS – 250

Công suất định mức:  250 m3/h

Dải công suất:  100 ~ 250 m3/h

Công suất điện:  26 kW

Khối lượng:  2.2 Tấn