BWMS LeesGreen LS-1500

SPECIFICATIONS

Model:         LS -1500

Công suất định mức : 1500 m3/h

 Dải công suất:   1150 ~ 1500 m3/h

 Công suất điện:   123 kW

 Khối lượng:  4.1 Tấn