BWMS LeesGreen LS-150

Description

SPECIFICATIONS

Model:         LS – 150

Công suất định mức:  150 m3/h

Dải công suất:  20 ~ 150 m3/h

Công suất điện:  18 kW

Khối lượng: 1.1 Tấn