BWMS LeesGreen LS-1150

Model: LS – 1150

Công suất định mức:  1150 m3/h

Dải công suất: 850 ~ 1150 m3/h

Công suất điện:  98 kW

Khối lượng:  3.3 Tấn