SƠN PHỦ ACRYLIC – A-MARINE FINISH – COLOR

Danh mục:

Mô Tả : Chỉ sử dụng cho sơn tên tàu , thước nước, ghi chú , trên tàu

000 White Trắng
445 Red Oxide Nâu đỏ
999 Black Đen
130 Signal Blue Xanh dương
060 Gray Ghi sáng
225 Green Xanh lá
Scroll to Top