SƠN CHỐNG HÀ – ECOLOFLEX SPC 200

Danh mục:

Sơn chống hà – Công nghệ Copper Silyl Acrylate Copolymer
Dừng đỗ 21 ngày, kỳ lên đà tối đa 60 tháng

Scroll to Top