SƠN CHỊU NHIỆT – NIPPON S500 – Aluminium

Danh mục:

Mô tả : Sơn sử dụng cho đóng mới và sửa chữa khu vực ống khói ,nồi hơi , khu vực buồng máy, ống hâm dầu, vỏ máy , vỏ thiết bị

Scroll to Top