Tàu TÂY SƠN 1 / BWMS LeesGreen – Model LS 250 

Đăng kiểm VR kiểm tra sản phẩm BWMS LeesGreen – Model LS 250 để cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp trước khi lắp đặt xuống tàu TÂY SƠN 1 của

Công ty VINALINES (VIMC) được lắp đặt tại Nhà máy NOSCO – Quảng Ninh

BWMS LEESGREEN Shanghai là thiết bị xử lý nước dằn đầu tiên của Trung Quốc đạt tiêu chuẩn G8 mới theo yêu cầu của công ước Quốc Tế IMO

ANTIN HP sẽ đưa đến cho con tàu của bản Sản phấm tốt nhất để đảm bảo các tính năng của tàu không bị hạn chế trong các chuyến hành hải và thời gian làm hàng của các bạn.